Το πρώτο συνθετικό των διακριτικών τίτλων και επωνυμιών όλων των εταιρειών του Ομίλου, προέρχεται από τον αρχαίο «Δίολκο». Αντί άλλων, παρατίθεται ενημερωτικό απόσπασμα από την ταινία που δημιούργησαν οι Θ.Π. Τάσιος, Ν. Μήκας, Γ. Πολύζος, με τίτλο «ΔΙΟΛΚΟΣ 1500 ΧΡΟΝΙΑ».

Πρόκειται για ένα έργο-συμβολή στην μελέτη της αρχαίας ελληνικής Τεχνολογίας, μια παραγωγή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.

Μια ταινία 22 λεπτών, δημιουργημένη με το σύστημα του animation (εικονοκινητική τεχνική) αναπαριστά με μοναδικό τρόπο το εξαιρετικό μνημείο τεχνικού πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας, τον Δίολκο: μια οδό από ξηράς για την μεταφορά πλοίων ανάμεσα στον Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο κατά μήκος του Ισθμού της Κορίνθου, τότε που δεν υπήρχε ο πορθμός. Η ταινία παρουσιάζει πολλές άλλες τεχνολογικές λεπτομέρειες, αλλά σκηνές της ζωής των ναυτικών εκείνης της μακρινής εποχής.

Το αντικείμενο της ταινίας τοποθετείται στην Αρχαία Κόρινθο, κάπου στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα.

Η πλούσια και φημισμένη Κόρινθος διέθετε δύο λιμένες: ένα στο βορρά (το Λέχαιον, στον Κορινθιακό Κόλπο) και έναν στο νότο (τις Κεγχρεές στον Σαρωνικό κόλπο).

Τα πλοία που ξεφόρτωναν στο Λέχαιον και συνέχιζαν τον πλουν προς ανατολάς, αντί να κάνουν το γύρο της Πελοποννήσου, "διαικπεραιώνονταν" δια ξηράς πάνω στον ισθμό (στον Δίολκο), ξανάπεφταν στο Σαρωνικό και έπλεαν στον προορισμό τους. Το αντίστροφο γινόνταν για τα πλοία που έρχονταν απ΄την Ανατολή και συνέχιζαν μέσω Κορινθιακού.

Το DVD έχει αναπαραχθεί και πωλείται από το Τ.Ε.Ε.