• Οργάνωση και Συντονισμός Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού για την Αξιοποίηση μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης (διάρκειας 50 ετών) με τη μέθοδο Β.Ο.Τ. (Built-Operate and Transfer) του Εμπορευματικού Κέντρου, επιφανείας 103 στρεμμάτων, του Ολυμπιακού Χωριού στο Μενίδι (Αθήνα), ιδιοκτησίας Ο.Ε.Κ. Η επιτρεπόμενη μικτή προς μίσθωση επιφάνεια ανέρχεται σε 52.000m².