• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διερεύνησης πολεοδομικών χρήσεων ακινήτων ιδιοκτησίας του Μουσείου στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα Αττικής και σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης αξιοποίησης.