• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και τη διενέργεια διαγωνισμού για την αξιοποίηση ακινήτου επί των οδών Φειδιππίδου και Χαλκηδόνος στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της ΕΚΟ - ΕΛΔΑ, εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου και σύνταξη μελέτης αξιοποίσης.