Η Εταιρεία  απευθύνεται  σε:

 

  • Επενδυτές (ιδιώτες ή εταιρείες) που επιθυμούν να επενδύσουν σε ακίνητα
  • Eταιρείες & οργανισμούς που επιθυμούν την εγκατάσταση - μετεγκατάσταση σε νέα γραφεία
  • Ιδιοκτήτες ακινήτων (ιδιώτες, εταιρείες, ιδρύματα) που επιθυμούν την καλύτερη αξιοποίηση / εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους