Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.Στόχος της εταιρείας είναι η αναγνώριση των ιδιαιτέρων αναγκών των πελατών της, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων τους καθώς και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων για ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Για την επίτευξη των στόχων της, η ΔΙΟΛΚΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης επαγγελματικών ακινήτων και ειδικών οικοδομικών έργων, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες στέγασης σε πόλους ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.