Γεώργιος Λ. Μελάς
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Θεόδωρος Π. Ρήγας
Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Β. Γαβαλάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Σ. Λέκκας
Διευθύνων Σύμβουλος