• Σύνταξη Έκθεσης Μεθοδολογίας και απαιτούμενων στοιχείων για την καταγραφή αναγκών και προτάσεων στρατηγικής υλοποίησης της συνολικής αναμόρφωσης της εταιρικής ταυτότητας των καταστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. και προεκτίμηση συνολικού χρόνου και κόστους του έργου αναμόρφωσης.